• گل من چرا خراب شد؟

 • امیرعلی

  کاربر
  فروردین 12, 1403 at 12:21 ب.ظ

  مشکل پژمردگی بنفشه من آب ندادن و نرسیدن به آن بود و از آن پس یاد گرفتم که درست استفاده کنم و گلم را سالم نگه دارم

 • mohammadhosein

  کاربر
  فروردین 13, 1403 at 6:27 ب.ظ

  مانند وقتی به عدس آب شور می دهیم یا اب شیرین وقتی به عدس اب شور بدهیم رشد نمیکن ولی وفتی به عدس آب شیرین مدهیم عدس رشد میکند.

پست اصلی
0 از 0 پست June 2018
اکنون