فردابلاگ

فردابلاگ

انواع کلاس درس معکوس

کلاس‌های درس معکوس به معنای ایجاد محیط یادگیری فعال در هرجا و هر زمانی است. دوره جدید روش یادگیری معکوس، درباره فعالیت و همکاری معلمان

مراحل ایجاد کلاس درس معکوس

امروزه، معلمان برای آنکه به یادگیری عمیق در دانش‌آموزان دست یابند، نیاز به اجرای روش یادگیری معکوس دارند. هدف از کلاس درس معکوس این است

دسترسی سریع

خانه

فردا بلاگ

دربارۀ فردا

میز کار

نوشته‌های اخیر