آکادمی فردا Forums مطالعات اجتماعی پنجم پسرانه چگونه خودمان را واقعاٌ جای دوستمان بگذاریم؟!

 • چگونه خودمان را واقعاٌ جای دوستمان بگذاریم؟!

 • مهراد مه ابادی

  کاربر
  اسفند 22, 1402 at 4:34 ب.ظ

  1. تلاش کردند او را بخندانند 2. چون به او دلداری داده بودند 3. دلداری

 • سید امید تولیت جوشقانی

  کاربر
  فروردین 9, 1403 at 8:43 ق.ظ

  1.شادی تلاش کرد او را بخنداند و غم سعی کرد احساس تاسف خود درباره از دست دادن موشکش را به بینگ بانگ نشان دهد
  2.چون با دلداری غم دید که هنوز امیدی هست
  3.می گوید من فقط سعی کردم خاطرات خوبی که با ان موشک داشت را به یاد او بیاورم

 • کیسان جباری

  کاربر
  فروردین 12, 1403 at 2:42 ب.ظ

  شادی تلاش کرد حال او را بهتر کند….۱
  چون غم دلداری اش داد ….۲
  دلداری اش دادم….۳

 • امیرعلی باقریان

  کاربر
  فروردین 12, 1403 at 2:45 ب.ظ

  شادی می خواست با بازی او را شاد کند ولی نشد
  او با دلداری و کمک غم دوباره احیا شد
  گفت من فقط خواستم امیدوارم کنم و دوباره از نو او را بسازم

 • mohammadhosein Hoseinipanah

  کاربر
  فروردین 13, 1403 at 3:09 ب.ظ

  1.شادی تلاش کرد او را بخنداند و غم سعی کرد احساس تاسف خود درباره از دست دادن موشکش را به بینگ بانگ نشان دهد
  2.چون با دلداری غم دید که هنوز امیدی هست
  3.می گوید من فقط سعی کردم خاطرات خوبی که با ان موشک داشت را به یاد او بیاورم.

پست اصلی
0 از 0 پست June 2018
اکنون