• نوبت تو است!

 • سید امید

  کاربر
  فروردین 9, 1403 at 11:05 ق.ظ

  هر چه پهنای بال فرفره بیشتر باشد فرفره دیرتر به زمین می رسد

 • امیرعلی

  کاربر
  فروردین 12, 1403 at 9:10 ق.ظ

  هر چه پهنای بال بیشتر باشد فرفره دیرتر به زمین می رسد و در غیر این صورت زود به زمین می رسد

 • کیسان

  کاربر
  فروردین 12, 1403 at 2:48 ب.ظ

  هر چه پهنا و یا طول بال فرفره بیشتر باشد فرفره زود به زمین می رسد

 • mohammadhosein

  کاربر
  فروردین 13, 1403 at 3:23 ب.ظ

  چه پهنای بال فرفره بیشتر باشد فرفره دیرتر به زمین می رسد.

پست اصلی
0 از 0 پست June 2018
اکنون