آکادمی فردا Forums علوم پنجم ابتدایی پسرانه عوامل فرسایش خاک را بشناسیم.

 • عوامل فرسایش خاک را بشناسیم.

 • سید امید

  کاربر
  فروردین 10, 1403 at 12:24 ب.ظ

  درخت کاشتن

 • ویهان

  کاربر
  فروردین 10, 1403 at 2:33 ب.ظ

  درخت کاشتن

 • امیرعلی

  کاربر
  فروردین 12, 1403 at 9:15 ق.ظ

  درخت بکارند و نگذرانده حیوانات چرای بیش از حد کنند

 • mohammadhosein

  کاربر
  فروردین 13, 1403 at 6:12 ب.ظ

  درخت بکارند شخم زدن خاک به روش مناسب کنترل چرای دام ها در یک منطقه کنترل پوشش گیاهی

پست اصلی
0 از 0 پست June 2018
اکنون