• Creator
  Discussion
 • #19812
 • سید امید تولیت جوشقانی

  کاربر
  فروردین 9, 1403 at 10:14 ق.ظ

  در دوره ساسانیان خسرو پرویز اخرین پادشاه انان بود.حضرت محمد ص به او نامه ای درباره برابری و برادری فرستاد اما خسرو پرویز نپذیرفت. مردم که از پیام اسلام خوشحال شدند کم کم مسلمان شدند و به سمت اسلام رفتند. مدتی بعد پیامبر ایران را تسخیر کرد و ایران به دست اعراب افتاد

 • mohammadhosein Hoseinipanah

  کاربر
  فروردین 13, 1403 at 1:20 ب.ظ

  مقبره ی کوروش در پاسارگاد قرار دارد. پاسارگاد در حدود ۱۳۰ کیلیمتری شیراز قرار دارد، کوروش مردی از قوم پارس بود. او پس از جنگ ها ی فراوان با مادها ان ها را شکست داد و حکومت قدرتمند هخامنشی به وجود آمد. کوروش پادشاهی خردمند و باهوش بود، او باسر زمین های که فتح مکرد با احترام مهربانی رفتار میکرد.

پست اصلی
0 از 0 پست June 2018
اکنون