آکادمی فردا Forums علوم ششم ابتدایی پسرانه جوهر نمک دردسردار

  • جوهر نمک دردسردار

  • Abolfazl Zivari

    کاربر
    آبان 19, 1401 at 9:42 ق.ظ

    برای جرم گیری، باز کردن لوله ها
    باید از دستکش و ماسک استفاده کنیم، از لمس کردن ومزه وبو کردن آن خود داری کنیم ، از مخلوط کردن آن با سایر شوینده ها بپرهیزید

پست اصلی
0 از 0 پست June 2018
اکنون