آکادمی فردا Forums مطالعات اجتماعی پنجم پسرانه با ترس‌های‌مان چه‌کار کنیم؟

  • با ترس‌های‌مان چه‌کار کنیم؟

  • mohammadhosein

    کاربر
    فروردین 13, 1403 at 3:01 ب.ظ

    دلیل ترس خود را شناسایی میکنیم، ابتدا چیزی را که از آن میترسیم ، میزان ترس آن را مشخّص کنیم ، با بزرگترها دربلره ی ترس خود مشورت کنیم واز آن ها کمک بگیریم،فیلم های ترسناک تماشا نکنیم ، هرگز برای شوخی وتفریح دیگران را نترسانیم ، از انچه که مترسیم با دیگران صحبت کنیم یا نقّاشی آن را بکشیم.

پست اصلی
0 از 0 پست June 2018
اکنون