آکادمی فردا Forums مطالعات اجتماعی پنجم پسرانه انقلاب عباسیان، سرنگونی خلافت امویان

 • انقلاب عباسیان، سرنگونی خلافت امویان

 • mohammadhosein

  کاربر
  فروردین 13, 1403 at 1:42 ب.ظ

  عباسیان از مخالفان بنی امیه بودند، که در اواخر حکومت امویان نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادندو مردم علیه حکومت امویان قیام کردند ، سرانجام ابومسلم سردار ایرانی در خراسان قیام کرد و موفّق شد امویان را شکست دهد به این ترتیب حکومت امویان سرنگون شد وحکومت عباسیان تا سیس شد.

 • mohammadhosein

  کاربر
  فروردین 13, 1403 at 1:44 ب.ظ

  عباسیان از مخالفان بنی امیه بوند که در اواخر حکومت امویان نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادند و مردم علیه حکومت امویان قیام کردند سرانجام ابومسلم سردار ایرانی در خراسان قیام کرد موفق شد امویان را شکست دهد به این ترتیب حکومت امویان سرنگون شد و حکومت عباسیان تاسیس شد.

پست اصلی
0 از 0 پست June 2018
اکنون