آکادمی فردا Forums مطالعات اجتماعی پنجم پسرانه انقلاب عباسیان، سرنگونی خلافت امویان پاسخ به: انقلاب عباسیان، سرنگونی خلافت امویان

  • mohammadhosein Hoseinipanah

    کاربر
    فروردین 13, 1403 at 1:44 ب.ظ

    عباسیان از مخالفان بنی امیه بوند که در اواخر حکومت امویان نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادند و مردم علیه حکومت امویان قیام کردند سرانجام ابومسلم سردار ایرانی در خراسان قیام کرد موفق شد امویان را شکست دهد به این ترتیب حکومت امویان سرنگون شد و حکومت عباسیان تاسیس شد.