آکادمی فردا Forums مطالعات اجتماعی پنجم پسرانه انقلاب عباسیان، سرنگونی خلافت امویان پاسخ به: انقلاب عباسیان، سرنگونی خلافت امویان

  • mohammadhosein

    کاربر
    فروردین 13, 1403 at 1:42 ب.ظ

    عباسیان از مخالفان بنی امیه بودند، که در اواخر حکومت امویان نمایندگانی را به نقاط مختلف ایران از جمله خراسان فرستادندو مردم علیه حکومت امویان قیام کردند ، سرانجام ابومسلم سردار ایرانی در خراسان قیام کرد و موفّق شد امویان را شکست دهد به این ترتیب حکومت امویان سرنگون شد وحکومت عباسیان تا سیس شد.