• mohammadhosein Hoseinipanah

    کاربر
    فروردین 13, 1403 at 1:20 ب.ظ

    مقبره ی کوروش در پاسارگاد قرار دارد. پاسارگاد در حدود ۱۳۰ کیلیمتری شیراز قرار دارد، کوروش مردی از قوم پارس بود. او پس از جنگ ها ی فراوان با مادها ان ها را شکست داد و حکومت قدرتمند هخامنشی به وجود آمد. کوروش پادشاهی خردمند و باهوش بود، او باسر زمین های که فتح مکرد با احترام مهربانی رفتار میکرد.