• mohammadhosein Hoseinipanah

    کاربر
    فروردین 13, 1403 at 12:22 ب.ظ

    آذرباییجان سر سبز تر از ترکمنستان است. ما متوانیم مسیر ها کوه ها و اتفاع ها و سر سبزی ها را دریافت کنیم.در حالت default فقط مسیر ها مشخّص است.