• mohammadhosein Hoseinipanah

    کاربر
    فروردین 13, 1403 at 12:07 ب.ظ

    ایرا ن با ۷ کشور همسایه است. کشور های همسایه در شمال ایران ترکمنستان جمهوری اذرباییجان ارمنستان. همسایگان شرقی ایران افغانستان و پاکستان . همسایگان غربی ایران ترکیه وعراق. همسایه های شمال شرقی ایران ترکمنستان. همسایه های شمال غربی ایران جمهوری آذرباییجان و ارمنستان .