آکادمی فردا Forums مطالعات اجتماعی پنجم پسرانه چگونه خودمان را واقعاٌ جای دوستمان بگذاریم؟! پاسخ به: چگونه خودمان را واقعاٌ جای دوستمان بگذاریم؟!

 • امیرعلی

  کاربر
  فروردین 12, 1403 at 2:45 ب.ظ

  شادی می خواست با بازی او را شاد کند ولی نشد
  او با دلداری و کمک غم دوباره احیا شد
  گفت من فقط خواستم امیدوارم کنم و دوباره از نو او را بسازم