• سید امید تولیت جوشقانی

    کاربر
    فروردین 10, 1403 at 12:28 ب.ظ

    کاکتوس و گل قاشقی
    هر دو را جلوی نور افتاب قرار می دهیم و اتفاقات را پس از 3 روز یادداشت می کنیم.بعد از 3 روز گل قاشقی پژمرده می شود اما چون کاکتوس تحمل بی ابی را دارد پژمرده نمی شود