• سید امید تولیت جوشقانی

  کاربر
  فروردین 10, 1403 at 12:02 ب.ظ

  1.ترشی شیرینی شوری تلخی
  2.ذره های بودار گل به سلول ها گیرنده بو می رسند و از عصب بویایی بو ها به مغز می رسند و ما بو ها را احساس می کنیم
  3.تا لایه ی مرده ی پوست از بین برود و عرق بدن از بین برود
  4.به دلیل وجود غده چربی