• سید امید تولیت جوشقانی

    کاربر
    فروردین 9, 1403 at 8:55 ق.ظ

    صنایع اصلی مادر ایران پتروشیمی و ماشین سازی و ذوب اهن هستند
    صنایع دیگر مانند معادن یا مراکز خرید یا کارخانه های نخ ریسی هستند