• فروزان رحمانی

    کاربر
    اردیبهشت 5, 1402 at 4:58 ب.ظ

    دوستی یعنی همدل بودن، یکرو بودن، فهمیدن اینکه دوستی حد و مرز داره، کمک کردن به همدیگر واعتماد کردن به اندازه به همدیگه