• ستایش تیموری

    کاربر
    اسفند 26, 1401 at 4:01 ب.ظ

    موضوع درس مشورت با کی
    ویژگی های یک مشاور خوب
    ۱_ گوش دهی به تمامی مشکلات ۲_ ارائه راه حل های منطقی ۳_ واگذار کردن تصمیم نهایی به عهده تصمیم گیرنده