• یسنا تکاپوی

    کاربر
    آبان 1, 1401 at 7:24 ب.ظ

    جواب سوال یک: الف می تواند با صحبت کردن و قانع کردن ب مسؤله را حل کند

    جواب سوال دو: باید به دوستش بگوید که آن هم به درس گوش کند و بزارد الف هم درس را گوش دهد تا واسه هیچ کدامشان اتفاق ناخشایندی نیفتد